Rapporten Dim. Balance/Budget

Denne rapport viser dimensioner med saldi og bevægelser. Du kan fx vælge at få vist en balance eller en kombineret balance/budget for udvalgte dimensioner. Se endvidere under feltet 'Kolonneformat' herunder.

Rapporten kan bruges ved afslutningen af en regnskabsperiode eller ved årsopgørelsen.

Denne rapport viser en oversigt over, hvordan dimensioner er blevet brugt på poster i en periode vha. totale beløb.

Rapporten giver et overblik over dimensionsoplysninger, som knyttes til en bestemt analyse vha. samlede beløb, der består af mange poster. Derfor medtager rapporten kun de poster med dimensioner eller dimensionskombinationer, der er inkluderet i den analyse, du har valgt.

Du kan angive, hvad der skal med i rapporten ved at udfylde felterne under fanen Indstillinger.

Instillinger

Analysekode: Her kan du angive koden for den analyse, som rapporten skal baseres på. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist de analysekoder, der er oprettet på analysekortet. Kontrollér hvilken dato den valgte analyse er blevet opdateret i feltet 'Opdateret den' i det viste oversigtsbillede.

Medtag dimensioner: Her kan du angive de dimensioner, der skal med i rapporten. Du kan kun vælge de dimensioner, der er inkluderet i den analyse, du vælger i feltet 'Analyse'. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist de tilgængelige dimensioner.

Kolonneformatnavn: Her kan du angive navnet på det kolonneformat, som skal bruges i rapporten. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist de eksisterende kolonneformater. Vælg enten kolonneformatet STANDARD eller DIMBALBUDG. Hvis disse ikke er oprettet, skal de dannes først, evt. med andre navne:

 

Kolonneformat STANDARD:
 

Kolonnehoved

Kolonnetype

Posttype

Beløbstype

Vis modsat...

Vis

Afr.faktor

Debitbevægelse

Bevægelse

Finansposter

Nettobeløb

 

Hvis pos

Ingen

Kreditbevægelse

Bevægelse

Finansposter

Nettobeløb

x

Hvis neg

Ingen

Debit saldo til dato

Saldo til dato

Finansposter

Nettobeløb

 

Hvis pos

Ingen

Kredit saldo til dato

Saldo til dato

Finansposter

Nettobeløb

x

Hvis neg

Ingen

(De kolonner der ikke er angivet, skal ikke udfyldes)

 

 

Kolonneformat DIMBALBUDG:

 

Kolonnenr.

Kolonnehoved

 

Kolonnetype

 

Posttype

Beløbstype

Formel

Vis

 

Afr.faktor

 

A

Bevægelse

Bevægelse

 

Finansposter

Nettobeløb

 

 

Altid

Ingen

 

B

Budget

Bevægelse

 

Finansbudgetposter

Nettobeløb

 

 

Altid

Ingen

 

 

Restbudget

Formel

Finansbudgetposter

Nettobeløb

 

B-A

Altid

Ingen

 

 

Saldo år til dato

Saldo til dato

Finansposter

Nettobeløb

 

 

Altid

Ingen

 

(De kolonner der ikke er angivet, skal ikke udfyldes)

 

Datofilter: Her kan du angive et filter, der afgrænser posterne efter dato. Du kan angive en bestemt dato eller et tidsinterval.

Finansbudgetnavn: Feltet bruges, hvis du i feltet 'Kolonneformatnavn' har angivet et kolonneformat, der indeholder budgettal. Her kan du vælge det budget, som rapporten baseres på.

Udskriv tomme linjer: Marker afkrydsningsfeltet, hvis linjer uden bevægelser og saldi skal udskrives.

Vis beløb i ekstra rapporteringsvaluta: Marker afkrydsningsfeltet, hvis beløbene i rapporten skal vises i den ekstra rapporteringsvaluta. Lad feltet være tomt, hvis beløbene skal vises i regnskabets valuta.

Sideskift (niveau 1): Marker afkrydsningsfeltet, hvis der skal foretages sideskift for hver ny dimension på niveau 1.

Medtag poster: Giver mulighed for at vælge ”Begge typer”, ”Kun alm. poster” eller ”Kun efterposter”. Kræver at analysen ikke er komprimeret.

Ultimoposter: Giver mulighed for at vælge ”Medtag” eller ”Medtages ikke”. Kræver at analysen ikke er komprimeret og at ”Medtag poster” er sat til ”Begge typer” eller ”Kun efterposter”.

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.