Rapporten viser en oversigt over alle brugere der er opsat med en eller flere af nedenstående rettigheder, samt hvilket regnskab rettigheden er gældende i.

Indstillinger 

Vælg regnskab: Her skal du angive, hvilket regnskab kontrollen skal omhandle. Kun brugere med rettighedssæt der er sat op til det valgte regnskab eller intet regnskab (svarende til alle regnskab) vil blive medtaget i kontrollen.

Vis brugere med SUPER rettigheder: Sæt hak i dette felt, hvis rapporten skal vise brugere med rettigheden SUPER.

Vis brugere der kan læse og oprette alle data: Sæt hak i dette felt, hvis rapporten skal vise brugere der kan læse og oprette alle data.

Vis brugere der kan oprette, redigere eller slette prokuraopsætningen: Sæt hak i dette felt, hvis rapporten skal vise brugere der har rettighed til at oprette/ændre eller slette prokuraopsætningen

Vis brugere der kan oprette, redigere eller slette ØDUP Integrationsopsætningen: Sæt hak i dette felt, hvis rapporten skal vise brugere der har rettighed til at oprette/ændre eller slette ØDUP Integrationsopsætningen.

Vis brugere der har læserettigheder til Personaledata : Sæt hak i dette felt, hvis rapporten skal vise brugere der har rettighed til at læse personaledata.

Vis brugere der har læserettigheder til Løndata: Sæt hak i dette felt, hvis rapporten skal vises brugere der har rettighed til at læse løndata.

Vis brugere der kan læse følsomme persondata i Elektronisk arkiv: Sæt hak i dette felt, hvis rapporten skal vise brugere der har rettighed til at læse følsomme persondata i Elektronisk arkiv.

Vis brugere der kan oprette, redigere eller slette NS TS Integrationsopsætningen: Sæt hak i dette felt, hvis rapporten skal vise brugere der har rettighed til at oprette/ændre eller slette NS TS Integrationsopsætningen.

Skjul deaktiverede brugere: Her skal du sætte hak, hvis du vil frasortere de deaktiverede brugere i udskriften af rapporten.

Tip