Rapporten Ændrede Brugeropsætninger

Denne rapport kan kun udskrives umiddelbart efter man har afviklet kørslen "Opdatér Brugerkontrollisterne".

Rapporten viser hvilke ændringer der er foretaget i brugerkontrollisterne i forbindelse med kørslen, og kan derfor gemmes som dokumentation for eventuelle ændringer i kontrollisterne.

Det vil fremgå af rapporten hvilke brugere der evt. er oprettet eller slettet, samt hvilke brugerrettigheder der evt. er oprettet eller slettet.

Bemærk: Det er kun data i tabeller tilknyttet brugerkontrolfunktionaliteten der vil blive påvirket af kørslen, og altså ikke de faktiske brugere eller brugerrettigheder.