Rapporten Kreditor - Finans Dim. kontering

Rapporten anvendes til at afrapportere forbrug på de bogførte købsfakturaer samt købskreditnotaer samlet på de forskellige konteringskombinationer i dokumentet.  

For hvert Bilagsnr. beregnes og udskrives en sum pr kombination af Finanskonto, Dimensionskoder, Dimensionsværdikoder og Momsproduktbogføringsgrupper, inden for de filtre der er sat.

For hver kreditor udskrives en specifikation af Navn, Externt Bilagsnr, Bilagsnr. og dokumenttotal indenfor filtret.

Rapporten viser hvis der er bemærkninger tilknyttet bilaget (enten på hoved eller linjeniveau).  

Hvis der findes bemærkninger, kan man køre rapporten og anmode om at få vist bemærkningerne i rapporten.