Når du vælger handlingen "Masseaccepter/Afvis m/opsat moms" kalder du kørslen "Indgående købsdokumenthandlinger". Denne kørsel er sekundær og må for IndFak2 institutioner IKKE anvendes til accept.

Denne kørsel benytter du derfor primært til at afvise de købsdokumenter, som du har valgt med filtret i vinduet Indgående købsdokumentkladde.

Vælg optionen ”Afvis” for de valgte dokumenter. Kørslen kan acceptere dokumenter, men bemærk at kørslen anvender det medsendte linjebeløb som grundbeløb og tillægger derfor moms svarende til den opsatte mombogføring for dokumentlinjerne. For dokumenter fra IndFak2 vil det typisk betyde at der beregnes dobbelt moms. Det vil give fejl i kontrolrapporten og risikere forkert udbetaling.

Når du åbner kørslen vil anfordringen på fanen "Indgående købsdokumenthoved" vise filtret fra Indgående købsdokumentkladde vinduet. Du kan nu vælge at udbygge filtret inden kørslen. Men du kan også vælge at sætte filter direkte i kladdevinduet inden du åbner kørslen.

Det er en forudsætning at du har valgt en værdi for "Import Status", før kørslen kan afvikles. Årsagen er at kørslen benyttes til både afvisning og accept, og at man ikke må "komme til" at afvikle kørslen ved et uheld, da accepterede dokumenter ikke senere kan afvises, og da dokumenter fra IndFak2 der afvises, bliver genåbnet i IndFak2.

Hvis du klikker på knappen ”OK” når kørselsoptionen er Acceptér, accepteres de fremfiltrerede dokumenter. Ved accept, beregner kørslen med udgangspunkt i linjens grundbeløb, det tilhørende momsbeløb, svarende til den momsbogføringsopsætning der findes på linjen.

Hvis du klikker på knappen ”OK” når kørselsoptionen er Afvis, afvises de fremfiltrerede dokumenter. Hvis du klikker på Udskriv Fejlrapport efter kørslen er afviklet, vises/udskrives liste over de dokumenter, som ikke kunne accepteres/afvises. Klik på OK for at starte kørslen. Hvis du ikke vil benytte kørslen, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet

Tip