Rapporten Kontoudtogmeddelelse

Salg & marketing\Ordrebehandling\Dokumenter\Kontoudtog

Denne rapport viser et udstedt kontoudtog. Her kan du se bevægelserne for en given debitor, samt hvornår posteringerne forfalder. På rapportens anfordringsbillede har du mulighed for at opsætte filtre for visning af rapporten.

På Fanebladet Kontoudtogmeddelelse kan du få felthjælp med genvejen F1.

På Fanebladet Indstillinger findes nedenstående felter:

Vis interne oplysninger: Marker feltet, hvis udskriften kun skal indeholde de oplysninger, som er til intern brug.

Udskriv faktura: Marker dette felt, hvis du ønsker at få udskrevet fakturaen, som er opsat på fanen kontoudtogmeddelelse under feltet nummer.

Udskriv E-Bilag: Marker dette felt, hvis du ønsker at udskrive elektroniske bilag.