Rapporten Udestående beholdningsafstemninger

Rapporten Eksport afstemningsdata viser oplysninger om uafsluttede afstemninger.

Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at angive filtre:

Faneblad Afstemningskonto

• Finanskonto

 

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.