Rapporten Opfølgning på beholdningsafstemningskonti

Rapporten viser status på beholdningsafstemninger for konti opsat under Afstemningskonti.

Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at angive filtre.

Du kan udfylde filtrene til standardfelterne under fanen Afstemningskonto, eller du kan vælge ekstra filtre. Tryk på F3, og klik derefter på AssistButton for at vælge det eller de relevante filtre. Du kan også angive, hvad der skal vises i rapporten ved at udfylde felterne under fanen Indstillinger.

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Hvis du vil se rapporten først, kan du klikke på Vis udskrift.

Hvis du vil angive filtre i rapporten, skal du udfylde følgende felter:

Afstemningskonto

Finanskonto: Brug feltet Filter til at angive hvilke finanskonti, der skal med i rapporten.

Sidste afstemning: Brug feltet Filter til at angive en bestemt SKS-periode.

Sidst afstemt af: I feltet Filter kan du angive et brugerID.

Klik på AssistButton nederst til venstre i vinduet, hvis du vil se resultatet af de filtre, du har angivet for tabellen.

Indstillinger

Vis afstemningsansvarlige: Når Ingen vælges fremgår ingen værdier vedr. Afstemningsansvarlige af rapporten, mens indstilling Alle vil vise alle værdier fra Konto Ansvarlige vedr. Afstemningsansvarlig og denne brugers evt. udløbsdato for den enkelte konto.

Hvis Kun aktuelle vælges, vises brugere - der er påstemplet en udløbsdato -  ikke i rapporten; filteret følger dags dato.

Vis lukkede afstemningskonti: Når dette felt er afmærket, medtages de konti, man ikke længere afstemmer, i rapporten.