Rapporten Dim. Kontokort - kreditor informationer

Denne rapport udskriver Dimensions kontokort med kreditoroplysninger. Rapporten anvendes til kontrol af indkøbsaftaler. Indholdet i rapporten, vises på baggrund af bogførte dokumenter, fra Ordre, købsfaktura og købskreditnotaer.  

Hvis der ikke findes dimensionsoplysninger indenfor de angivne filtre, indsættes følgende dimensionsoplysningerne = IKKE UDFYLDT.

Du kan definere, hvilke dimensioner der skal med i rapporten, ved at sætte forskellige filtre. Der er også mulighed for at bestemme, hvad der skal med i rapporten, ved hjælp af felterne under fanebladet Indstillinger. Udfyld felterne sådan:

Fanebladet Indkøbs Inf. Temp

Dim. kode: Vælg en dimension, evt. kan du klikke på pilen til højre, i feltet Filter, og vælge en dimension fra oversigten.  

Dim. værdikode: Her kan du indtaste en dimensionskode for den valgte dimension.

Finans bogf. dato: Angiv den periode, som beløbene i rapporten skal vises for. En periode angives som et interval, fx 010107..310107.

Finanskonti: Angiv en finanskonto, eller vælge en eller flere finanskonti i oversigten, ved at klikke i højre del af feltet under Filter.

Skal rapporten benyttes til udskrivning af oplysninger i forbindelse med kontrol af indkøb, benyttes følgende filter på finanskonti:

Kontoplan 2007:

1610*|1630*|2210*|2220*|2230*|2240*|2250*|2255*|2260*|2265*|2270*|2280*|5012*|5032*|5052*|5112|5132*|5142*|5152*|5162*|5172*|5182*|6012*|6032*

Indstillinger

Vis detaljer: Sættes der en markering i feltet, udskrives alle kreditoroplysninger. Sættes der ingen markering i feltet, udskrives kun total pr. kreditor.

Hvis der ikke findes dimensionsoplysninger indenfor de angivne filtre, indsættes følgende dimensionsoplysningerne = IKKE UDFYLDT.

Vælg knappen Udskriv for at udskrive rapporten. Hvis du vil se rapporten på skærmen, før den udskrives, skal du vælge knappen Vis udskrift. Hvis du klikker på Annuller, lukker vinduet, og rapporten udskrives ikke.