Rapporten Batch status

Denne rapport benyttes til at udskrive status for indgående dataleverancer.

Rapporten viser, pr. datastrøm, de enkelte dataleverancers status. Det drejer sig om hvor mange transaktioner og linjer der er henholdsvis importeret og behandlet eller fejlbehæftet.

Du kan definere hvilke datastrømme der skal medtages i rapporten, ved at angive et filter på fagsystem samt kode. Du kan endvidere definere hvilke dataleverancer der skal medtages i rapporten, ved at angive et filter på batchid. Du kan angive yderligere felter under fanen ved at klikke på feltet Felt og derefter på AssistButton til højre.

Udfyld felterne på følgende måde:

Integrationsdatastrøm

Fagsystem: Angiv hvilket fagsystem der skal udskrives for. Hvis feltet ikke udfyldes medtages alle fagsystemer.

Kode: Angiv hvilken datastrøm der skal udskrives for. Hvis feltet ikke udfyldes medtages alle datastrømme.

Klik på den opadgående pil nederst til venstre i vinduet, hvis du vil se resultatet af de filtre, du har angivet for tabellen.

Integrationsbatch

BatchID: Angiv hvilken dataleverance der skal udskrives for. Hvis feltet ikke udfyldes medtages alle dataleverancer.

Klik på den opadgående pil nederst til venstre i vinduet, hvis du vil se resultatet af de filtre, du har angivet for tabellen.