Feltet Forbrug (Finans Drift Salgsbeløb)

Tabellen Sagsopgave

I dette felt vises det samlede salgsbeløb for de finansudgifter (finanskonti af typen resultatopgørelse), der er bogført inden for den tidsperiode, som er angivet i feltet Bogføringsdatofilter.

Bemærk: I forhold til dette felt, er der sat et flowfilter, som gør at det kun er resultatopgørelsen der medtages. Hvis du ønsker at medtage balancekonti, så skal flowfilteret (Shift + F7) fjernes.