Feltet Realiseret - Overhead

Tabellen Sagsopgave

Et hak i dette felt angiver om du ønsker at benytte sagen til en beregning af overhead.

Værdien overføres fra bevillingsgruppen, men kan ændres.