Feltet Forbrug salgsbeløb (Ressource og Finans Drift)

Tabellen Sagsopgave

I dette felt vises det samlede salgsbeløb for de finansomkostninger (finanskonti af typen resultatopgørelse) og ressourceomkostninger, der er bogført inden for den tidsperiode, som er angivet i feltet Bogføringsdatofilter.