Når du konfigurerer virksomheder ved hjælp af RapidStart Services til Microsoft Dynamics NAV, er der nogle tip og tricks, som du kan bruge til at hjælpe dig med, at implementeringen går problemfrit.

Udnytte fordelen ved konfigurationsskabeloner

Konfigurationsskabeloner kan hjælpe dig med at strømline implementeringsprocessen. Ved hjælp af dem kan du inkludere lignende kunder i segmenter og derefter udarbejde en protokol til implementering, der behandler alle kunder i et segment på samme måde. På denne måde kan du anvende et niveau af forudkonfiguration til hvert segment og fortsætte med en hurtig implementering.

Konfigurationsspørgeskemaer

Du skal overveje at definere standardsvar for at angive de bedste fremgangsmåder, som en støtte til processen med at udfylde et konfigurationsspørgeskema.

Batchoprettelse af kladdelinjer

Vi anbefaler, at du bruger de leverede værktøjer til dataoverflytning til at overflytte journalposter. Hvis du bruger et batchjob til at oprette kladdelinjer, har dette et begrænset omfang og opretter kun præ-standardfelter i en kladde. Resten af kladden skal derefter udfyldes manuelt.

Overflytning af transaktioner

Vi anbefaler, at du overflytter startsaldoer trinvis i følgende rækkefølge.

  1. Overflytte startsaldoer for regnskab uden brug af underregnskaber i finans. Brug af specifikke primosaldo modregningskonti, én opsat for hvert underregnskab. Konfigurer modregningskontiene til at aktivere direkte bogføring.
  2. Overflyt åbne debitorposter.
  3. Overflyt åbne vareposter.
  4. Overflyt åbne anlægsposter.

Se også