Du kan føje bemærkninger til rykkere.

Når du udsteder en rykker, bliver alle bemærkninger kopieret sammen med rykkeren. Du kan dog stadig få dem vist i vinduet Udstedt rykker.

Sådan føjes en bemærkning til en rykker

  1. I feltet Søg skal du indtaste Rykkere og derefter vælge det relaterede link.

  2. Markér den rykker, du vil opdatere.

  3. I vinduet Rykker under fanen Naviger i gruppen Rykker skal du vælge Bemærkning. Vinduet Bemærkning åbnes.

  4. I feltet Dato kan du angive en dato eller lade feltet stå tomt.

  5. Angiv en eller flere linjer med tekst i feltet Bemærkning.

Tip

Se også