Nogle gange kan du finde et hyperlink på en side af typen Afdelinger, som du vil føje til Rollecenter. Linket kan vises i en af følgende menuer:

I følgende tabel beskrives de typer hyperlinks, der findes i hver kategori på siderne af typen Afdelinger, og hvor i rollecenteret du kan tilføje dem.

KategoriIndeholderTilføj hyperlink til

Lister

Listesteder

Menuen Hjem

Opgaver

Opgavesider, kørsler, kladder

Menuen Handlinger

Rapporter og analyse

Rapporter, kørsler, matrixvinduer

Menuen Rapporter

Bilag

Bilag som f.eks. fakturaer og rykkere

Menuen Rapporter

Oversigt

Bogførte/færdige bilag, registre

Menuen Handlinger

Opsætning

Opsætningsvinduer

Menuen Handlinger

Sådan kopieres afdelingslinks til dit rollecenter

 1. Vælg menuknappen Afdelinger, og find hyperlinket på en siden af typen Afdelinger.

 2. I genvejsmenuen på linket skal du vælge én af følgende (kun én af disse muligheder er tilgængelig).

  VælgSådan tilføjes hyperlinket til

  Føj til navigationsrude

  Menuen Startside på båndet i dit rollecenter.

  Tilføj til handlinger på båndet Rollecenter

  Menuen Handlinger på båndet i Rollecenter

  Tilføj til rapporter på båndet Rollecenter

  Menuen Rapporter på båndet i Rollecenter

 3. Bekræft den meddelelse, der vises.

Det nye hyperlink vises nu i den menu, du har føjet den til. Men du skal evt. flytte hyperlinket til et andet sted i menuen. Hvis du f.eks. har føjet et hyperlink til navigationsruden, vises den i menuen Hjem, men du kan flytte den til en anden menu i navigationsruden. Du kan finde flere oplysninger i Sådan tilpasses navigationsruden.

Tip

Se også