Hvis du arbejder med sider, og du skal bruge et vandret rullepanel til at få vist alle kolonner, kan du tilføje en lodret låst rude, der sikrer, at visse kolonner ikke kan rulles. Du kan sikre, at kun de mindre vigtige kolonner flyttes, og at vigtigere kolonner forbliver synlige og ikke rulles, når du ruller.

Sådan tilføjes en låst rude

  1. Åbn genvejsmenuen for en kolonneoverskrift, og vælg derefter Vælg kolonner.

  2. På listen over viste kolonner skal du vælge den kolonne, som den fastlåste rude skal starte efter.

  3. Vælg Tilføj låst rude.

  4. Vælg knappen OK for at lukke vinduet Tilpas og få vist placeringen af den låste rude.

Tip

Se også