Hvis du vil ændre kost- eller salgspriser for et større antal ressourcer, kan du anvende kørslen Reguler ressourcepriser.

Sådan reguleres en ressourcepris

  1. I feltet Søg skal du indtaste Reguler ressourcepriser og derefter vælge det relaterede link.

  2. Udfyld filtrene i oversigtspanelet Ressource for at finde de ressourcer, hvor kostpriser eller priser skal reguleres.

  3. Vælg oversigtspanelet Indstillinger. Vælg den type kost- eller salgspris, der skal reguleres, i feltet Reguler felt. Indstillinger omfatter følgende: Købspris, Indir. omkost.pct., Kostpris, Avance eller Salgspris.

  4. Angiv den faktor, der skal anvendes til at justere kost- eller salgspris i feltet Ganges med.

  5. Vælg den metode, der skal bruges, i feltet Afrundingsmetode for at afrunde de nye kostpriser eller priser.

  6. Vælg OK for at eksekvere kørslen.

Bemærk
Denne kørsel kan ikke bruges til at ændre eller oprette alternative salgs- eller købspriser for ressourcer. Den ændrer kun indholdet af feltet på ressourcekortet for feltet Reguler felt, som du har markeret i kørslen. Reguleringen træder i kraft med det samme for ressourcen, så du bør kontrollere reguleringsfaktorerne før kørslen.

Tip

Se også