Indeksering anvendes til at justere for generelle prisændringer. Du kan bruge kørslen Indekser anlæg til at beregne udskiftningsomkostningerne for anlægsaktiver.

Før du kan bruge denne funktion, skal du aktivere feltet Tillad indeksering i afskrivningsprofilen.

Sådan reguleres anlægsværdier

 1. I feltet Søg skal du indtaste Indekser anlæg og derefter vælge det relaterede link.

 2. Udfyld felterne i oversigtspanelet Indstillinger.

  Hvis der anvendes automatisk nummerering, skal feltet Bilagsnr. stå tomt. Den kladde, du overfører til, skal være tom, og der skal være defineret en nummerserie for den. Hvis ikke, skal du angive et bilagsnummer. Alle linjer er får da samme nummer i kladden. Du skal bruge en type og et navn uden en specificeret nummerserie.

 3. I oversigtspanelet Anlægsaktiver kan du definere et filter til udvælgelse af de anlægsaktiver, der skal indekseres.

 4. Vælg knappen OK.

 5. Linjerne oprettes i en kladde. De indstillingerne, du angiver i vinduet Anlægskladdeopsætning, fastlægger, hvilken kladdetype og hvilket kladdenavn, der bruges. Dette vindue indstilles fra afskrivningsprofilkortet.

 6. I feltet Søg skal du angive Anlægsfinanskladder eller Anlægskladder og derefter vælge det relaterede link.

  Feltet Indekspost skal være markeret. Kontroller de oprettede poster, og bogfør dem.

  Vigtigt
  Dette felt er tilgængeligt i vinduet Anlægsfinansposter, men det vises ikke som standard. Du kan finde flere oplysninger ved at se Tilpasse Rollecenter og sider.

 7. Vælg den kladde, du vil justere.

 8. På fanen Naviger i gruppen Anlægsaktiv skal du vælge Poster.

 9. Feltet Indekspost skal være markeret. Kontroller de oprettede poster, og bogfør dem.

  Tip
  Hvis indekstallene kun skal bruges til simulering, kan du oprette en særlig afskrivningsprofil, hvor de kan opbevares. Derefter kan disse poster ikke indvirke på de øvrige afskrivningsprofiler.

  Du kan også indeksere manuelt ved at indtaste en kladdelinje. Markér feltet Indekspost for at markere posterne. På den måde kan indekserede poster genkendes. Hvis du vil rette en indekseringsfejl, kan du gøre det ved at bruge funktionen Annuller anlægsfinansposter på fanen Handlinger og derefter køre kørslen Indekser anlæg igen.

Tip

Se også