Når du har oprettet og udfyldt en række serviceordrer og servicetilbud, kan du bruge vinduet Ordreoversigt til at allokere ressourcer, f.eks. teknikere, til udførelse af serviceopgaver, der er registreret som serviceartikellinjer i dokumenterne.

Sådan allokeres ressourcer ved hjælp af ordreoversigten

  1. I feltet Søg skal du indtaste Ordreoversigt og derefter vælge det relaterede link.

  2. Anvend filtre til at se de dokumenter, der opfylder bestemte betingelser. Hvis du vil have flere oplysninger om filtrering af dokumenterne, kan du se i Indtaste kriterier i filtre.

  3. Markér det dokument, der indeholder den serviceopgave, du vil allokere en ressource til. Vælg Ressourceallokeringer i gruppen Skabelon under fanen Naviger. Vinduet Ressourceallokeringer åbnes.

  4. Vælg en ikke-aktiv allokeringspost i vinduet Ressourceallokeringer for den serviceopgave, du vil allokere ressourcen til. Hvis den ikke-aktive allokeringspost ikke findes, kan du oprette en ny.

  5. Du kan oprette en ikke-aktiv allokeringspost ved at vælge Ny i gruppen Ny under fanen Handlinger og angive serviceopgaven ved at udfylde feltet Serviceartikelnr. på samme linje.

  6. Vælg den relevante ressource i feltet Ressourcenr.. Hvis ressourcen er med i en ressourcegruppe, indsættes nummeret på ressourcegruppen automatisk i feltet Ressourcegruppenr.

  7. Udfyld felterne Allokeringsdato og Allokerede timer. Feltet Status indstilles automatisk til Aktiv. Dette angiver, at ressourcen er allokeret til serviceopgaven.

Bemærk
Der kan kun være aktive allokeringsposter med én ressource eller ressourcegruppe ad gangen.

Tip

Se også