Når du har oprettet og udfyldt en serviceordre eller et servicetilbud, kan du allokere ressourcer, f.eks. teknikere, til udførelse af serviceopgaver, der er registreret som serviceartikellinjer i dokumentet.

Allokere ressourcer ved hjælp af en serviceordre

  1. I feltet Søg skal du indtaste Serviceordrer og derefter vælge det relaterede link.

  2. Marker den relevante serviceordre. Under fanen Start i gruppen Administrer skal du vælge Rediger.

  3. Vælg den serviceartikellinje, der svarer til den serviceopgave, du vil allokere en ressource til.

  4. På værktøjslinjen Linjer på menuen Linje vælger du Ressourceallokeringer. Vinduet Ressourceallokeringer åbnes.

  5. Vælg en ikke-aktiv allokeringspost i vinduet Ressourceallokeringer for den serviceopgave, du vil allokere ressourcen til. Hvis den ikke-aktive allokeringspost ikke findes, kan du oprette en ny.

  6. For at oprette en ny ikke-aktiv allokeringspost skal du under fanen Handlinger vælge Ny.

  7. Angiv serviceopgaven ved at udfylde feltet Serviceartikelnr. på samme linje.

  8. Vælg den relevante ressource i feltet Ressourcenr.. Hvis ressourcen er med i en ressourcegruppe, indsættes nummeret på ressourcegruppen automatisk i feltet Ressourcegruppenr..

  9. Udfyld felterne Allokeringsdato og Allokerede timer. Feltet Status er angivet til statussen Aktiv. Dette angiver, at ressourcen er allokeret til serviceopgaven.

Bemærk
En serviceartikel i en serviceordre kan kun indeholde aktive allokeringsposter med én ressource eller ressourcegruppe ad gangen.

Tip

Se også