Du kan allokere kapaciteten for en ressource eller en ressourcegruppe til en eller flere sager.

Du allokerer ressourcer til sager i vinduet Ressource allokeret på sager.

Sådan allokeres en ressource på en sag

  1. Indtast Ressourcer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Åbn det relevante ressourcekort, og klik derefter på Ressource allokeret på sager i gruppen Planlægning under fanen Naviger.

  3. Udfyld filtrene for at definere ressourcen og visningsindstillingerne. På fanen Handlinger skal du i gruppen Generelt vælge Vis matrix.

  4. Marker den sagslinje, som du vil fordele ressourcer til.

  5. Det allokerede antal, der er angivet i ressourcens vareenhed, vil kun tage hensyn til ressourcens eller ressourcegruppens tilgængelighed, når den tilhørende sag har status som Tilbud eller Ordre.

  6. Følg samme fremgangsmåde i vinduet Ressourcegrupper for at fordele ressourcegrupper på sager.

Tip

Se også