Hvis du sælger til en debitor i en valuta og modtager betaling i en anden, kan du knytte betalingen til salgsfakturaen.

Du skal angive i hvilken udstrækning du vil tillade udligning af poster i forskellige valutaer.

Sådan tillades udligning mellem debitorposter i forskellige valutaer

 1. I feltet Søg skal du indtaste Salgsopsætning og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vælg en af følgende muligheder i feltet Valutaudligning i oversigtspanelet Generelt.

  Indstillinger Beskrivelse

  Ingen

  Udligning mellem valutaer er ikke tilladt.

  ØMU

  Udligning mellem ØMU-valutaer er tilladt.

  Alle :

  Udligning mellem alle valutaer er tilladt.

 3. Luk vinduet.

Tip

Se også