Hvis du køber varer fra en leverandør i én valuta, men foretager betaling i en anden valuta, kan du udligne betalingen med købet.

Du skal angive i hvilken udstrækning du vil tillade udligning af poster i forskellige valutaer.

Sådan tillades udligning af kreditorposter i forskellige valutaer

 1. I feltet Søg skal du indtaste Købsopsætning og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vælg en af følgende muligheder i feltet Valutaudligning i oversigtspanelet Generelt.

  Indstilling Beskrivelse

  Ingen

  Udligning mellem valutaer er ikke tilladt.

  ØMU

  Udligning mellem ØMU-valutaer er tilladt.

  Alle

  Udligning mellem alle valutaer er tilladt.

 3. Luk vinduet.

Tip

Se også