Når du udligner poster i forskellig valuta med hinanden, kan der opstå en mindre afrundingsdifference. I så fald kan du stadigvæk lukke posterne helt og bogføre de små afrundingsdifferencer. Du skal angive det interval, du vil godkende som afrundingsdifference for de relevante valutaer.

Sådan tillades afrundingsdifferencer ved udligning af poster i forskellige valutaer

  1. I feltet Søg skal du indtaste Valutaer og derefter vælge det relaterede link.

  2. Åbn det valutakort, som du vil tillade afrunding for.

  3. På oversigtspanelet Afrunding i feltet Udlign. afrundingspræcision skal du angive det interval, som du vil acceptere som afrundingsdifference.

  4. Hvis du udligner poster i forskellige valutaer med hinanden, og betalingsposten er i RV, kan du også angive det acceptable interval for afrundingsdifference i forbindelse med RV. Du kan gøre dette i feltet Udlign. afrundingspræcision i vinduet Regnskabsopsætning.

Tip

Se også