Når du sender en betaling eller modtager en fra en kreditor, skal du beslutte, om betalingen skal udlignes eller refunderes på en eller flere åbne poster. Du kan f.eks. angive det nøjagtige beløb, som du vil udligne med betalingen, og dermed kun delvist udligne kreditorposter. Det er vigtigt, at du på et vist tidspunkt lukker (udligner) alle kreditorposter for at få korrekte kreditorstatistikker og rapporter over kontoudtog og finansændringer.

Bemærk
Kreditorer kan til tider refundere betalingen i stedet for at udstede en kreditnota, til modregning i fremtidige fakturaer, specielt hvis du returnerer varer, som du allerede har betalt for, eller hvor du har betalt for meget i forhold til en faktura.

Du kan udligne kreditorposter, når du:

Efter at du har valgt en post i vinduet Udlign kred.poster ved at klikke på OK eller har valgt flere poster ved at indstille udlignings-id'et, vil feltet Beløb på kladdelinjen indeholde summen af de resterende beløb for de bogførte poster, du har valgt, medmindre feltet indeholder noget i forvejen.

Hvis du markerer Saldo i feltet Udligningsmetode på kreditorkortet, udlignes betalingen automatisk.

Hvis du udligner poster, der allerede er bogført, skal du vælge én af posterne som den udlignende post med funktionen Udlign poster. Du kan fjerne en udlignende post med funktionen Fortryd udligning af poster. Hvis du indstiller en ny udlignende post, mens der er en udlignende post i overskriften, vil den nye post blive den udlignende post, og den tidligere udlignende post vil blive fjernet som udlignende post. Men den tidligere udlignende post nu have en værdi i feltet Udlignings-id.

Udligne betalinger

Sådan udlignes en betaling med en enkelt kreditorpost

 1. I feltet Søg skal du indtaste Udbetalingskladde og derefter vælge det relaterede link.

 2. Angiv den relevante information om betalingsposten på første kladdelinje i vinduet Udbetalingskladde.

 3. I feltet Udligningsbilagsnr. skal du vælge feltet for at åbne vinduet Udlign kred.poster.

 4. Vælg den post, som betalingen skal udlignes med, i vinduet Udlign kred.poster.

 5. På linjen i feltet Beløb, der skal udlignes skal du indtaste det beløb, der skal udligne posten.

  Hvis du ikke indtaster et beløb, udlignes der automatisk med det maksimale beløb. Nederst i vinduet Udlign kred.poster kan du se det specifikke beløb i feltet Udligningsbeløb, og du kan også se, om udligningen stemmer.

 6. Vælg knappen OK.

  Vinduet Udbetalingskladde viser nu den post, du har angivet i felterne Udligningsbilagstype og Udligningsbilagsnr..

 7. Bogfør udbetalingskladden ved at vælge Bogfør i gruppen Proces under fanen Startside.

Sådan udlignes en betaling med flere kreditorposter

 1. I feltet Søg skal du indtaste Udbetalingskladde og derefter vælge det relaterede link. Du kan også bruge en købskladde.

 2. Angiv de relevante oplysninger om betalingsposten i den første kladdelinje.

 3. På fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Udlign poster.

 4. Vælg linjerne med de poster, som betalingen skal udlignes med i vinduet Udlign kreditorposter.

 5. Vælg Angiv udlignings-id i gruppen Udligning under fanen Naviger.

 6. På hver linje i feltet Beløb, der skal udlignes skal du indtaste det beløb, som du vil udligne med posten.

  Hvis du ikke indtaster et beløb, udlignes der automatisk med det maksimale beløb. Nederst i vinduet Udlign kred.poster kan du se det specifikke beløb i feltet Udligningsbeløb, og du kan også se, om udligningen stemmer.

 7. Vælg knappen OK for at lukke vinduet Udlign kred.poster.

 8. Bogfør udbetalingskladden ved at vælge Bogfør i gruppen Proces under fanen Startside.

Udligning af kreditnotaer

Sådan udlignes en kreditnota med en enkelt kreditorpost

 1. I feltet Søg skal du indtaste Købskreditnota og derefter vælge det relaterede link.

 2. Åbn den kreditnota du vil udligne.

 3. Angiv de relevante oplysninger i hovedet.

 4. Marker den post, som kreditten skal udlignes med, i feltet Udligningsbilagsnr. i oversigtspanelet Program.

 5. På linjen i feltet Beløb, der skal udlignes skal du indtaste det beløb, der skal udligne posten.

  Hvis du ikke indtaster et beløb, udlignes der automatisk med det maksimale beløb. Nederst i vinduet Udlign kred.poster kan du se det specifikke beløb i feltet Udligningsbeløb, og du kan også se, om udligningen stemmer.

 6. Vælg knappen OK.

  Vinduet Købskreditnota viser nu den post, du har markeret i felterne Udligningsbilagstype og Udligningsbilagsnr.. Vinduet viser også beløbet på kreditnotaen, som skal bogføres, justeret i forhold til eventuelle kontantrabatter.

 7. Bogfør købskreditnotaen ved at vælge Bogfør i gruppen Proces under fanen Startside.

Sådan udlignes en kreditnota med flere kreditorposter

 1. I feltet Søg skal du indtaste Købskreditnota og derefter vælge det relaterede link.

 2. Åbn den kreditnota for købskreditten, du vil udligne.

 3. Angiv de relevante oplysninger i hovedet.

 4. På fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Udlign poster.

 5. Marker linjerne med de poster, kreditnotaen skal udlignes med.

 6. Vælg Angiv udlignings-id i gruppen Udligning under fanen Naviger.

 7. På hver linje i feltet Beløb, der skal udlignes skal du indtaste det beløb, som du vil udligne med posten.

  Hvis du ikke indtaster et beløb, udlignes der automatisk med det maksimale beløb. Nederst i vinduet Udlign kred.poster kan du se det specifikke beløb i feltet Udligningsbeløb, og du kan også se, om udligningen stemmer.

 8. Vælg knappen OK.

  Vinduet Købskreditnota viser beløbet på kreditnotaen, som skal bogføres, justeret i forhold til eventuelle kontantrabatter.

 9. Bogfør betalingskreditnotaen ved at vælge Bogfør i gruppen Proces under fanen Startside.

Udligne bogførte dokumenter

Sådan udlignes bogførte kreditorposter

 1. I feltet Søg skal du angive Leverandører og derefter vælge det relaterede link.

 2. Åbn den relevante kreditor med poster, der allerede er blevet bogført.

 3. Under fanen Naviger i gruppen Oversigt skal du vælge Poster.

 4. På fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Udlign poster.

  I vinduet Udlign kred.poster kan du se kreditorens åbne poster.

 5. Markér linjen med posten, der skal udlignes.

 6. Vælg Angiv udlignings-id i feltet Udligning under fanen Naviger.

  Feltet Udlignings-id viser tre stjerner (***), hvis du arbejder i et enkeltbrugersystem eller dit bruger-id, hvis du arbejder i et flerbrugersystem.

 7. For hver linje i feltet Beløb, der skal udlignes skal du indtaste det beløb, som du vil udligne med posten.

  Hvis du ikke indtaster et beløb, udlignes der automatisk med det maksimale beløb. Du kan se det specifikke beløb i feltet Udligningsbeløb nederst i vinduet Udlign kred.poster.

 8. Vælg Efterudlign i gruppen Program under fanen Naviger.

  Vinduet Efterudlign med dokumentnummeret på udligningsposten og bogføringsdatoen på posten med den nyeste bogføringsdato åbnes.

 9. Vælg OK for at bogføre udligningen.

Få vist lukkede kreditorposter

Få vist lukkede kreditorposter

 1. I feltet Søg skal du angive Leverandører og derefter vælge det relaterede link.

 2. Åbn den relevante kreditor.

 3. Under fanen Naviger i gruppen Oversigt skal du vælge Poster.

  På oversigten over poster kan du se, at feltet Åben ikke er valgt på den linje, der indeholder finansposten, der blev fuldt udlignet.

Tip

Se også