Når du har bogført timesedler, kan du arkivere dem til fremtidig reference. Før du kan arkivere, skal alle linjer bogføres.

Bemærk
Når du arkiverer en timeseddel, fjernes den fra listen Timeseddel og listen Leders timeseddel.

Sådan arkiveres timesedler

 1. I feltet Søg skal du indtaste Flyt timesedler til arkiv og derefter vælge det relaterede link.

 2. Angiv filtre efter behov, og vælg derefter knappen OK for at starte kørslen.

Der er to visninger af arkiverede timesedler: standard og leder. Følgende procedure beskriver, hvordan du gennemgå timesedler, der er arkiveret.

Sådan gennemgås arkiverede timesedler

 1. Vælg Ressourceplanlægning i navigationsruden.

 2. Vælg et af følgende elementer under Oversigt.

  Oversigtselement Beskrivelse

  Arkiver for timesedler

  Åbner vinduet Arkivoversigt for timesedler. Du kan få vist arkiverede timesedler, hvis du har tilladelser til at få vist timesedlen.

  Arkiver for leders timesedler

  Åbner vinduet Arkivoversigt for leders timesedler. Du kan få vist arkiverede timesedler, hvis du har tilladelser til at få vist lederens timeseddel.

 3. Markér en timeseddel, og vælg Vis timeseddel under fanen Startside.

Tip