Lande- og områdekoder bruges i forbindelse med rapportering til Intrastat og momsangivelser.

Du kan tildele lande-/områdekoder, når du opretter kreditorer eller efterfølgende. For at du kan gøre dette, skal koderne skal være oprettet på forhånd.

Sådan tildeles en lande-/områdekode til en kreditor

  1. I feltet Søg skal du angive Leverandører og derefter vælge det relaterede link.

  2. Åbn det relevante kreditorkort.

  3. Vælg den relevante kode i feltet Lande-/områdekode i oversigtspanelet Generelt. Vælg knappen OK.

Du kan ændre en kreditors lande-/områdekode ved at indsætte en ny kode fra vinduet Lande/områder. Ændringen af lande-/områdekoden har ingen indflydelse på de poster, som allerede er bogført.

Vigtigt
Hvis du bruger funktionerne til moms- eller Intrastatindberetning, er det vigtigt, at du tildeler de korrekte lande-/områdekoder til kreditorer i andre EU-lande/områder.

Tip

Se også