I programmet benyttes der valutakoder, når du foretager køb fra udenlandske leverandører.

Du kan tildele en standardvalutakode til en kreditor på det tidspunkt, du opretter kreditoren, eller efterfølgende. For at du kan gøre dette, skal valutakoderne være oprettet på forhånd.

Sådan tildeles en valutakode til en kreditor

  1. I feltet Søg skal du angive Leverandører og derefter vælge det relaterede link.

  2. Åbn det relevante kreditorkort for den leverandør, du vil tildele en valutakode.

  3. Vælg den relevante kode og derefter knappen OK i feltet Valutakode i oversigtspanelet Udenrigshandel.

Du kan ændre kreditorens nuværende standardvaluta ved at angive en ny kode i feltet. Ændringen gælder kun kreditorens fremtidige købsdokumenter.

Tip

Se også