Antag, at du har aftalt at kompensere en kunde ved at lade denne returnere en vare mod en salgsreturvareordre. Når du fakturerer salgsreturvareordren, kan du regulere varen med den kostpris, der er forbundet med dem oprindelige salgspost ved at tildele den præcise kostprisudligning. Som standard værdiansættes en returneret vare i henhold til den aktuelle kostpris.

Der findes to funktioner til at tildele beløbstilbageførsel automatisk.

Funktion Beskrivelse

Hent bogførte bilagslinjer, der skal tilbageføres

Kopierer linjerne for et eller flere bogførte dokumenter, der skal tilbageføres.

Kopier linjer

Kopierer både sidehoved og linjerne i et og samme bogførte dokument, der skal tilbageføres.

Afkrydsningsfeltet Obl. beløbstilbageførsel skal være markeret i vinduet Salgsopsætning.

Sådan tilbageføres lageret med den eksakte kostpris manuelt

  1. I feltet Søg skal du angive Salgsreturvareordrer og derefter vælge det relaterede link.

  2. Indtast en linje for en returvare. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes salgsreturvareordrer.

  3. Vælg feltet Udlign fra-varepost, og marker løbenummeret på den oprindelige salgspost.

På den måde knyttes salgsreturvareordren til den oprindelige salgspost, og varen værdiansættes til den oprindelige kostpris.

Sådan tilbageføres lageret med den eksakte kostpris automatisk

  1. I feltet Søg skal du angive Salgsreturvareordrer og derefter vælge det relaterede link.

  2. Indtast en linje for en returvare. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes salgsreturvareordrer.

  3. Vælg Hent bogførte bilagslinjer, der skal tilbageføres i gruppen Proces under fanen Startside.

  4. I vinduet Bogførte salgsdokumentlinjer skal du vælge den eller de linjer, som du vil tilbageføre, og derefter skal du klikke på knappen OK.

Den eller de valgte linjer indsættes under linjen salgsreturvareordre. Feltet Udlign fra-varepost på linjerne udfyldes med nummeret på den tilbageførte varepost.

Bemærk
Hvis der er varesporing på linjen, udfyldes feltet Udlign fra-varepost på den relaterede linje i vinduet Varesporingslinjer i stedet for på salgsreturlinjen.

Tip

Se også