Det er muligt at angive varegebyrer, f.eks. for fragt og ekspedition, til Microsoft Dynamics NAV og knytte dem til de varer, som de vedrører.

Du kan indsætte varegebyret på en separat faktura eller på dokumentet med de varer, som omkostningerne vedrører. Du kan finde flere oplysninger i henholdsvis Sådan gør du: Angive varegebyrer på separate købsfakturaer og Sådan angives varegebyrer på det originale købsdokument.

Sådan tildeles varegebyrer til købsdokumenter

 1. Indtast Købsordre i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Åbn en købsordre, som du har angivet varegebyr på. Du kan finde flere oplysninger i Sådan tildeles varegebyrer til købsdokumenter.

 3. Markér en købslinjetype Gebyr (vare), vælg Linje og derefter Varegebyrtildeling i oversigtspanelet Linjer.

 4. Udfyld tildelingslinjerne i vinduet Varegebyrtildeling (køb).

  Hvis du har åbnet vinduet fra et dokument, der indeholder varelinjer, er disse linjer allerede indsat i tildelingslinjerne.

  Du kan også tilføje linjer fra andre dokumenter ved f.eks. at bruge Hent købsleverancelinjer. Du kan finde flere oplysninger i Sådan hentes købsleverancelinjer for varegebyrer.

  Du kan nu tildele varegebyret.

 5. I feltet Antal, der skal tildeles på den første tildelingslinje, som du ønsker at tildele dette varegebyr til, skal du indtaste antallet af varegebyrenheder.

  Du kan angive et decimaltal i dette felt, hvis du f.eks. har skrevet 1 i feltet Mængde på købsordrelinjen. Du kan også angive en formel i stedet for, hvis det er mere praktisk.

  Nederst i vinduet Varegebyrtildeling (køb) findes statusfelter, som viser, hvor meget der totalt set kan tildeles, hvor meget du allerede har tildelt af den totale mængde, og hvor meget, der stadig kan tildeles i antal og beløb.

  Som et alternativ til udfyldning af feltet Håndteringsantal manuelt, kan du bruge funktionen Foreslå varegebyrtildeling. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Foreslå tildeling af varegebyrer i købsdokumenter.

 6. Klik på OK for at lukke vinduet Varegebyrtildeling (køb).

Når du derefter bogfører købsordren som faktureret, oprettes der en tilknytning mellem varerne og varegebyret.

Tip

Se også