Det er muligt at angive varegebyrer, f.eks. for fragt og ekspedition, og knytte dem til de varer, som de vedrører.

Du kan angive et varegebyr i forskellige slags salgsdokumenter, f.eks. en separat faktura eller i dokumenter, hvor de varer, som gebyrerne vedrører, er anført.

Når du har oprettet varegebyret, kan du oprette en tilknytning ved at tildele varegebyret til bestemte varer.

Nedenfor beskrives det, hvordan varegebyrer kan tildeles fra en salgsfaktura, men samme fremgangsmåde kan anvendes fra andre salgsdokumenter.

Sådan tildeles et varegebyr til et salgsdokument

 1. Indtast Salgsfakturaer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Åbn den faktura, du har angivet varegebyret på.

 3. Markér den linje, du har angivet varegebyret på.

 4. På oversigtspanelet Linjer vælges Handlinger, Linje og derefter Varegebyrtildeling. Vinduet Varegebyrtildeling (salg) åbnes.

  Hvis du har angivet dette vindue fra en faktura med varelinjer, er tildelingslinjerne allerede udfyldt med linjerne fra fakturaen.

  Du kan bruge en funktion til at få bogført de leverancelinjer, som varegebyr vedrører.

 5. I oversigtspanelet Linjer skal du klikke på Handlinger, vælge Funktioner og derefter klikke på Hent salgsleverancelinjer. Du kan finde flere oplysninger i Sådan hentes leverancelinjer for varegebyrer.

  Bemærk
  Bemærk, at hvis du tildeler varegebyret fra en separat faktura, skal du udfylde vinduet vha. denne funktion.

  Du kan nu tildele varegebyret. Microsoft Dynamics NAV kan foreslå en tildeling for dig, hvis det foretrækkes, og du kan derefter tilpasse forslaget til dine behov.

 6. Fra vinduet Varegebyrtildeling (salg) skal du vælge den første tildelingslinje, som du vil tildele dette varegebyr til.

  Bemærk
  Hvis du ikke vil tildele en del af et varegebyr til en linje, kan du springe trin 6 over for den pågældende tildelingslinje.

 7. Angiv det antal enheder for varegebyret, du vil tildele til denne linje, i feltet Antal, der skal tildeles. Du kan angive et decimaltal i feltet, f.eks. hvis du har angivet tallet 1 i feltet Antal på ordren. Du kan også angive en formel.

  Bemærk, at der i vinduet Varegebyrtildeling (salg) vises, hvor meget du kan tildele, hvor meget af dette der allerede er tildelt og hvor meget der endnu kan tildeles, både hvad angår antal og beløb.

Når du bogfører fakturaen foregår tildelingen ved, at du opretter en værdipost for varegebyret og knytter den til en varepost, der svarer til tildelingslinjen.

Tip

Se også