Du kan knytte en lokation til en post, når du har bogført den, hvis du f.eks. har glemt at definere en lokation for en købs- eller salgsordre.

Sådan knyttes en lokation til en bogført post

  1. I feltet Søg skal du indtaste Vareomposteringskladde og derefter vælge det relaterede link.

  2. I feltet Nummer skal du angive nummeret på den post, du vil knytte en lokation til.

  3. Angiv den lokation, du vil knytte til posten, i feltet Ny lokationskode.

  4. I feltet Udlign.postløbenr. skal du angive løbenummeret på den post, du vil knytte lokationsoplysningerne til.

  5. Bogfør posten.

Når du bruger en kladdelinje til at tilføje oplysninger om en post, bliver der automatisk oprettet to vareposter, en med et negativt antal og lokationskoden fra feltet Lokationskode, og en med et positivt antal og lokationskoden fra feltet Ny lokationskode.

Bemærk
Du kan ikke bruge vareomposteringskladden til at ændre en lokation, hvis den gamle eller den nye lokation bruger styret læg-på-lager og pluk. Du skal i stedet bruge overflytningsordren.

Tip

Se også