Du kan bruge vinduet Mailgruppe for kontakt til at tildele mailgrupper til kontakter.

Du skal på forhånd have defineret mailgrupper i vinduet Mailgrupper.

Sådan tildeles en mailgruppe til en kontakt

  1. I feltet Søg skal du angive Kontakt og derefter vælge det relaterede link.

  2. Markér den kontaktperson, du vil tildele en mailgruppe til, i vinduet Kontaktoversigt.

  3. På kortet Kontakt skal du på fanen Naviger i gruppen Kontakt vælge Mailgrupper. Vinduet Mailgrupper for kontakt åbnes.

  4. I feltet Mailgruppekode skal du vælge den mailgruppe, du vil tildele.

Gentag disse trin for hver mailgruppe, du vil tildele.

Du kan også tildele mailgrupper fra vinduet Kontaktoversigt ved at udføre samme procedure.

Bemærk
Det antal mailgrupper, du har tildelt kontakten, vises i feltet Antal mailgrupper i oversigtspanelet Segmentering på kortet Kontakt.

Hvis du har tildelt mailgrupper til kontakter, kan du bruge oplysningerne til at udvælge kontakter til målgrupper.

Tip
Du kan tildele mailgrupper til flere kontakter samtidigt ved at knytte mailgrupper til målgrupper.

Tip

Se også