Du kan tildele betalingsbetingelser til kreditorer. Disse bruges derefter til at beregne forfaldsdatoen på fakturaer og eventuelle kontantrabatter. Hver kreditor kan få tildelt en bestemt betalingsbetingelseskode. For at du kan tildele betalingsbetingelse til kreditorer, skal du have defineret de relevante betalingsbetingelser på forhånd.

Sådan tildeles en betalingsbetingelse til en kreditor

  1. I feltet Søg skal du angive Leverandører og derefter vælge det relaterede link.

  2. Åbn det relevante kreditorkort.

  3. Åbn vinduet Betalingsbetingelser i feltet Betalingsbetingelseskoden i oversigtspanelet Betalinger.

  4. Markér koden for de gældende betalingsbetingelser, og vælg knappen OK.

  5. Gentag proceduren for hver kreditor.

Tip

Se også