Brug bankbogføringsgrupper til at oprette link mellem bankkonti og finansposter. Før du kan tilknytte bogføringsgrupper til bankkonti, skal du oprette bankbogføringsgrupper og bankkonti.

Sådan tilknyttes bogføringsgrupper til bankkonti

  1. I feltet Søg skal du indtaste Bankkonti og derefter vælge det relaterede link.

  2. Bankkontokort på oversigtspanelet Bogføring skal du indtaste den ønskede bogføringsgruppe i feltet Bankbogføringsgruppe.

  3. Gentag fremgangsmåden for alle de bankkonti, som du vil tildele en bogføringsgruppe kode.

Tip

Se også