Du kan knytte kvalitetsmål til en operation. De tilknyttede kvalitetsmål angiver den funktion og tolerance, der skal testes i forbindelse med kvalitetskontrol.

Sådan tilknyttes kvalitetsmål til en operation

  1. Indtast Rute i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Markér den linje, du vil behandle i oversigtspanelet Linjer.

  3. Vælg Handlinger, vælg Operation, og vælg derefter Kvalitetsmål.

  4. Udfyld feltet Kval.målkode.

  5. Vælg knappen OK for at lukke vinduet. De angivne værdier kopieres og knyttes til operationen.

Tip

Se også