Du kan knytte kvalitetsmål til alle standardoperationer. De tilknyttede kvalitetsmål angiver den funktion og tolerance, der skal testes i forbindelse med kvalitetskontrol.

Sådan knyttes kvalitetsmål til standardoperationer

  1. Indtast Standardopgaver i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Markér den standardopgave, du vil tildele kvalitetsmål til.

  3. Vælg Kvalitetsmål i gruppen Std.opr. under fanen Naviger.

  4. I en tom linje i vinduet Kvalitetsmål skal du angive en entydig kode, som kan være enhver kombination af tal og bogstaver. Udfyld feltet Beskrivelse.

  5. Vælg knappen OK.

De angivne værdier kopieres og knyttes til standardoperationen.

Tip

Se også