Når du knytter en årsagskode til et kladdenavn, placeres årsagskoden på alle poster, der er bogført fra denne kladde.

Sådan knyttes årsagskoder til kladdenavne

  1. I feltet Søg skal du angive Finanskladde og derefter vælge det relaterede link.

  2. I vinduet Finanskladde skal du vælge feltet Kladdenavn for at få vist kladdevinduet.

  3. Udfyld feltet Årsagskode på linjen med den valgte kladde.

Den nye kode kopieres til alle kladdelinjer i denne kladde.

Tip

Se også