Mange virksomheder ønsker at holde styr på varer, lige så snart de modtager dem. I denne situation er købsordren ofte det centrale dokument, selvom varesporing kan håndteres fra alle indgående dokumenter, og de tilhørende poster kan ses i de tilknyttede vareposter.

De nøjagtige regler for håndtering af varesporingsnumre i din virksomhed bestemmes af opsætningen af vinduet Varesporingskodekort.

Bemærk
For at bruge varesporingsnumre i lageraktiviteter skal opsætningsfelterne Lotlagersporing og Serienr.- lagersporing vælges, da de definerer de bestemte regler for håndtering af serie- og lotnumre i lageraktiviteter.

Sådan tildeles serie- eller lotnumre under indgående transaktioner

 1. Indtast Købsordrer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Markér den relevante dokumentlinje, og vælg Handlinger i oversigtspanelet Linjer, vælg Linje, og vælg derefter Varesporingslinjer.

  Du kan tildele serie- eller lotnumre på følgende måder:

  • Automatisk ved at vælge Tildel serienr. eller Tildel lotnr. for at tildele serienumre/lotnumre fra foruddefinerede nummerserier.
  • Automatisk ved at vælge Opret brugerdef. serienr. for at tildele serienumre/lotnumre baseret på de parametre, du definerer for de ankomne varer.
  • Manuelt ved at angive serie- eller lotnumre direkte, f.eks. kreditornumrene.
  • Manuelt ved at tildele et specifikt nummer til hver vareenhed.
 3. Hvis du vil tildele automatisk, skal du på fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælge Opret brugerdef. serienr..

 4. Angiv startnummeret i en beskrivende serienummerserie, f.eks. S/N-Vend0001, i feltet Brugerdef. serienr..

 5. Indtast 1 i feltet Forøgelse for at angive, at hvert fortløbende nummer stiger med 1.

  Feltet Antal, der skal oprettes indeholder standardlinjeantallet, men dette kan ændres.

 6. Marker feltet Opret nyt lotnr. for at organisere de nye serienumre i en bestemt lot.

 7. Vælg knappen OK.

Der oprettes nu et lotnummer med individuelle serienumre i overensstemmelse med vareantallet på dokumentlinjen, startende med S/N-Vend0001.

Matrixen for mængdefelter på formularhovedet viser dynamisk mængder og summer for de varesporingsnumre, du angiver i vinduet. Mængderne skal svare til mængderne på dokumentlinjen, der er angivet med 0 i felterne Udefineret.

Når dokumentet er bogført, overføres varesporingsposterne til de tilknyttede vareposter.

Tip

Se også