Du kan tilføje serienumre og lotnumre til ethvert udgående dokument, og dets posterede varesporing vises i de tilknyttede vareposter. Serie- og lotnumre kan føjes til udgående transaktioner på to måder:

Forskellige regler for varesporingsnumre er angivet i vinduet Varesporingskodekort.

Bemærk
Når du vil tildele varesporingsnumre i lageraktiviteter, skal afkrydsningsfelterne Serienr.- lagersporing og Lotlagersporing være markeret på varens varesporingskodekort.

Sådan tildeles serie- eller lotnumre under udgående transaktioner

 1. Markér det relevante dokument i oversigtspanelet Linjer, vælg Handlinger, vælg Ordre, og vælg derefter Varesporingslinjer.

  Du kan tildele varesporingsnumre på følgende måder:

  • Automatisk fra foruddefineret nummerserie: Under fanen Handlinger i gruppen Funktion skal du vælge Tildel serienr. eller Tildel lotnr..
  • Automatisk, på basis af de parametre, du definerer for den udgående vare: Under fanen Handlinger i gruppen Funktion skal du vælge Opret brugerdef. serienr..
  • Manuelt ved at angive serie- eller lotnumre uafhængigt af nummerserier.
 2. For denne fremgangsmåde skal du tildele et serienummer automatisk ved at vælge Tildel serienr.

  Feltet Antal, der skal oprettes indeholder standardlinjeantallet, men dette kan ændres.

 3. Vælg feltet Opret nyt lotnr. for at organisere de nye serienumre i en bestemt lot.

 4. Klik på OK for at oprette et lotnummer og nye individuelle serienumre i overensstemmelse med det antal, der skal håndteres på den tilsvarende dokumentlinje.

Matrixen for mængdefelter på formularhovedet viser dynamisk mængder og summer for de varesporingsnumre, du angiver i vinduet. Mængderne skal svare til mængderne på dokumentlinjen, der er angivet med 0 i felterne Udefineret.

Når dokumentet er bogført, overføres varesporingsposterne til de tilknyttede vareposter.

Tip

Se også