Du kan oprette en standardmomsvirksomhedsbogføringsgruppe for hver virksomhedsbogføringsgruppekode og via Microsoft Dynamics NAV få indsat momsvirksomhedsbogføringsgruppekoden sammen med virksomhedsbogføringsgruppekoden automatisk. Hvis du ikke gør det, skal du tilknytte koder til debitor- og kreditorkonti.

For yderligere oplysninger om, hvordan du definerer momsbogføringsgrupper, se Sådan oprettes standardmomsvirksomhedsbogføringsgrupper.

Sådan knyttes momsvirksomhedsbogføringsgrupper til debitor- og kreditorkonti

  1. I feltet Søg skal du indtaste Kreditor eller Debitorog derefter vælge det relaterede link.

  2. På kortet Debitor eller Kreditor, hvor du vil angive en momsangivelsesgruppekode, skal du vælge oversigtspanelet Fakturering.

  3. Indtast koden for den ønskede bogføringsgruppe i feltet Momsvirksomhedsbogf.gruppe.

  4. Gentag proceduren for hver debitor- og kreditorkonto.

Tip

Se også