Du kan oprette standardmomsvirksomhedsbogføringsgrupper og standardmomsproduktbogføringsgrupper og få Microsoft Dynamics NAV til at indsætte momsvirksomheds- eller momsproduktbogføringsgruppekoden sammen med virksomheds- eller produktbogføringsgruppekoden. Hvis du ikke gør det, skal du tilknytte koder til de relevante finanskonti.

For yderligere oplysninger om, hvordan du definerer momsbogføringsgrupper, se Sådan oprettes standardmomsvirksomhedsbogføringsgrupper og Sådan oprettes standardmomsproduktbogføringsgrupper.

Sådan tildeles momsbogføringsgrupper til finanskonti

  1. I feltet Søg skal du indtaste Kontoplan og derefter vælge det relaterede link.

  2. Du kan få vist indstillingerne ved at vælge Bogføringstype og derefter vælge den ønskede indstilling Salg eller Køb.

  3. Indtast den ønskede bogføringsgruppe i feltet Momsvirksomhedsbogføringsgrupper.

  4. indtast den ønskede bogføringsgruppe i feltet Momsvirksomhedsbogføringsgruppe.

Tip

Se også