Du kan oprette en standardmomsproduktbogføringsgruppe for hver produktbogføringsgruppekode og få indsat momsproduktbogføringsgruppekoden sammen med produktbogføringsgruppekoden automatisk via Microsoft Dynamics NAV. Hvis du ikke gør det, skal du tilknytte koder til vare- og ressourcekonti.

Yderligere oplysninger om, hvordan du definerer standardmomsproduktbogføringsgruppekode se Sådan oprettes standardmomsproduktbogføringsgrupper.

Sådan knyttes momsproduktbogføringsgrupper til vare- og ressourcekonti

  1. I feltet Søg skal du angive Vare eller Ressource, og derefter vælge det relaterede link.

  2. Åbn kortet Vare eller Ressource, hvor der skal angives en momsproduktbogføringsgruppekode, og vælg derefter oversigtspanelet Fakturering.

  3. Indtast koden for den ønskede bogføringsgruppe i feltet Momsproduktbogf.gruppe.

  4. Gentag proceduren for hver vare- eller ressourcekonto.

Tip

Se også