Du kan tildele webkilder, f.eks. søgemaskiner og websteder, til kontakter for at angive, hvor på internettet der kan findes oplysninger om kontakterne. Når du tildeler webkilder skal du angive den søgemaskine og det søgeord, som skal bruges til at finde de ønskede oplysninger.

Du skal på forhånd have defineret webkilder i vinduet Webkilder.

Sådan tildeles webkilder

  1. I feltet Søg skal du angive Kontakter og derefter vælge det relaterede link.

  2. Markér den kontaktperson, du vil tildele webtjenester til, i vinduet Kontakter.

  3. På kortet Kontaktperson skal du på fanen Naviger i gruppen Kontakt vælge Firma og derefter vælge Webkilder. Vinduet Webkilder for kontakt åbnes.

  4. I feltet Webkildekode skal du vælge den webkilde , du vil tildele.

  5. Brug feltet Søgeord til at indtaste det søgeord, som du vil bruge til at finde oplysningerne.

Gentag disse trin for hver webkilde, du vil tildele.

Du kan også tildele webkilder fra vinduet Kontaktoversigt ved at udføre samme procedure.

Tip

Se også