Du kan knytte en anlægsaktiv til forskellige forsikringspolicer. Du skal knytte anlægsaktivet til en forsikringspolice, når du bogfører anskaffelsesomkostninger fra en købsfaktura, anlægsklassekladde eller anlægskladde. Du skal derefter udfylde feltet Forsikringsnr. og vedhæfte andre anlægsaktiver til andre forsikringspolicer ved at bogføre forsikringskladder.

Sådan knyttes anlægsaktiver til flere forsikringspolicer

 1. I feltet Søg skal du indtaste Købsfakturaer og derefter vælge det relaterede link.

 2. Opret en ny købsfaktura. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny. Udfyld felterne.

  Vigtigt
  Feltet Anlægsbogføringstype felt og Reparationskode er tilgængeligt i vinduet Købsfaktura, men vises ikke som standard. Du kan finde flere oplysninger ved at se Tilpasse Rollecenter og sider.

 3. Bogfør fakturaen.

  Hvis du ikke har valgt feltet Aut. forsik. bogføring i vinduet Anlægsopsætning, oprettes der en linje i en forsikringskladde. Du skal bogføre denne kladde for at kunne oprette en forsikringspost.

  Du skal bogføre posten fra forsikringskladden for at kunne knytte anlægsaktivet til en ekstra forsikringspolice.

 4. I feltet Søg skal du gå til Forsikringskladder og derefter vælge det relaterede link.

 5. Udfyld derefter en linje i vinduet Forsikringskladder.

 6. Bogfør forsikringskladdelinjen.

Tip

Se også