Du kan bruge kørslen Opret tilbagevendende salgsfaktura til at oprette salgsfakturaer i overensstemmelse med standardsalgskoder, som er knyttet til kunderne og med bogføringsdatoer inden for de gyldige fra- og til-datoer, som du angiver i standardsalgskoden. Du kan enten udføre kørslen manuelt eller planlægge automatiske kørsler ved hjælp af funktionen Opgavekø. Du kan finde flere oplysninger i Du kan bruge opgavekøer til at planlægge opgaver.

I vinduet Standarddeb.salgskoder kan du også angive en direkte debiteringsbetalingsform og direkte debiteringsbemyndigelse. Salgsfakturaer, der er oprettet med kørslen Opret tilbagevendende salgsfaktura, vil derefter indeholde oplysninger, der skal bruges til at opkræve betaling for salgsfakturaer med SEPA-direkte debitering. Du kan finde flere oplysninger i Indhente betalinger med SEPA Direkte debitering.

Sådan oprettes standarddebitorsalgskoder

 1. I feltet Søg skal du angive Standardsalgskoder og derefter vælge det relaterede link.

 2. Definer en standardsalgskode, f.eks. til standardfakturalinjer til printerpapir og patroner, f.eks. PRINTERUDSTYR. Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes standardkøbskoder og standardsalgskoder.

  Fortsæt med at tildele standardsalgskoden til kunder, som du leverer printerudstyr til.

 3. I feltet Søg skal du indtaste Debitorer og derefter vælge det relaterede link.

 4. Åbn den pågældende kunde, og vælg derefter Standarddeb.salgskoder i gruppen Salg under fanen Naviger.

 5. I vinduet Standarddeb.salgskoder skal du udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

  Felt Beskrivelse

  Kode

  Angiv den standardsalgskode, som du oprettede i trin 2 i denne procedure.

  Datoen Gyldig fra

  Angiv den første dag, hvor kørslen Opret tilbagevendende salgsfaktura kan bruges til at oprette salgsfakturaer.

  Datoen Gyldig til

  Angiv den sidste dag, hvor kørslen Opret tilbagevendende salgsfaktura kan bruges til at oprette salgsfakturaer.

  Betalingsformskode

  Angiv den betalingsform, du har tildelt til kunden for direkte debiteringsopkrævning. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Konfigurer SEPA Direkte debiteringer.

  Betalingsbetingelseskode

  Angiv de betalingsbetingelser, du har tildelt til kunden for direkte debiteringsopkrævning. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Konfigurer SEPA Direkte debiteringer.

  Direkte debiteringsbemyndigelses-id

  Angive id'et for den direkte debiteringsbemyndigelse, du har konfigureret for kundens bankkonto. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Konfigurer SEPA Direkte debiteringer.

  Spærret

  Angiv, at denne standarddebitorsalgskode ikke kan bruges.

 6. Vælg knappen OK.

 7. Gentag trin 3 til 6 for alle de debitorer, som du vil oprette salgsfakturaer for.

Sådan oprettes salgsfakturaer baseret på standarddebitorsalgskoder

 1. Indtast Opret tilbagevendende salgsfakturaer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. I vinduet Opret tilbagevendende salgsfaktura skal du udfylde felterne som beskrevet i følgende tabel.

  Felt Beskrivelse

  Ordredato

  Angiv den dato, der indtastes i feltet Bilagsdato på de salgsfakturaer, der oprettes ved hjælp af kørslen.

  Bogføringsdato

  Angiv den dato, der indtastes i feltet Bogføringsdato på de salgsfakturaer, der oprettes ved hjælp af kørslen.

 3. På oversigtspanelet Standarddebitorsalgskode skal du skrive PRINTERUDSTYR i feltet Kode. Dette er den værdi, du angav i trin 2 i afsnittet om opsætning af standarddebitorsalg.

 4. Vælg knappen OK.

Salgsfakturaer oprettes for kunder med den angivne standarddebitorsalgskode og eventuelle angivne oplysninger om direkte debitering for bogføring på den angivne dato.

Tip

Se også