Hvis du har oprettet et stort antal købsordrer, kan det være en fordel at bogføre dem alle sammen samtidigt vha. en kørsel. Du kan bogføre dem om natten eller på et andet passende tidspunkt.

Massebogføring af fakturaer og kreditnotaer fungerer på samme måde som ved bogføring af andre ordrer.

Sådan massebogføres købsordrer, fakturaer og kreditnotaer vha. en kørsel

  1. I feltet Søg skal du angive Salgsordrer og derefter vælge det relaterede link.

  2. På fanen Startside i gruppen Behandl skal du vælge Massebogfør. Kørselsvinduet åbner.

  3. Angiv betingelserne for kørslen.

  4. I oversigtspanelet Købsordre kan du angive et filter til at vælge de specifikke ordrenumre eller det ordrenummerinterval, som skal behandles i kørslen.

  5. Vælg knappen OK.

    Når kørslen er udført, vises en meddelelse om, hvor mange ordrer der er blevet bogført. Hvis der er ordrer, som ikke er blevet bogført, skyldes det fejl eller manglende oplysninger i de pågældende ordrer. I det tilfælde skal du efterfølgende undersøge, hvorfor de ikke blevet bogført. Det kan du gøre ved hjælp af en kontrolrapport.

Vigtigt
Hvis massebogføringen både skal omfatte ordrer, der skal modtages, og ordrer, der skal faktureres, skal du sikre dig, at felterne Modtag (antal) og Fakturer (antal) på ordrerne indeholder de korrekte antal, f.eks. 0, før du bogfører. I kørselsvinduet skal du markere afkrydsningsfelterne Modtag og Fakturer.

Hvis der f.eks. er modtaget otte enheder ud af en ordre på 25 enheder, faktureres de otte enheder og yderligere 12 enheder vil blive modtaget.

Tip

Se også