Standardindstillingen for betalingstolerancer er tilladt. Hvis du vil afvise betalingstolerancer for en bestemt debitor eller kreditor, skal du spærre tolerancer på henholdsvis debitor- eller kreditorkortet.

Sådan spærres betalingstolerancer for debitorer

  1. I feltet Søg skal du indtaste Kreditor eller Debitorog derefter vælge det relaterede link.

  2. På oversigtspanelet Betalinger skal du vælge afkrydsningsfeltet Spær betalingstolerance.

    Bemærk
    Hvis debitoren eller kreditoren har åbne poster, skal du fjerne betalingstolerancer fra poster, der aktuelt er åbne.

Tip

Se også