Når du skal forberede et budget, skal du oprette anlægskort for de anlægsaktiver, du har planlagt at købe. De budgetterede anlægsaktiver oprettes som ordinære anlægsaktiver.

Sådan budgetteres anskaffelser

  1. I feltet Søg skal du angive Anlægsaktiver og derefter vælge det relaterede link.

  2. På fanen Startside skal du vælge Ny for at oprette et nyt kort for det budgetterede anlæg.

  3. Klik på feltet Budgetanlæg i oversigtspanelet Bogføring for at forhindre, at der bogføres til finansposten.

  4. På fanen Naviger skal du i gruppen Anlæg vælge Afskrivningsprofiler for at oprette anlægsafskrivningsprofilerne.

  5. I feltet Søg skal du angive Anlægskladder og derefter vælge det relaterede link for at åbne vinduet Anlægskladde.

  6. Angiv og bogfør den budgetterede anskaffelse. Anlægskladden benyttes, fordi budgetanlæg ikke er integreret med finansposterne.

Tip

Se også